Portál pro volný čas - Profil firmy horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

www.tip3000.cz
·   PROFIL FIRMY   ·
· Název firmy :
UNICEF
Český výbor pro UNICEF byl ustaven v roce 1991 jako národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského fondu OSN - UNICEF v České republice.

· Činnost :
Je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, které se ve vyspělých průmyslových zemích zabývají zejména těmito úkoly:
- informovat širokou veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF ve prospěch dětí,
- upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v ČR,
- získávat pro svoji činnost ve prospěch dětí dobrovolné spolupracovníky a příznivce (z řad jednotlivců i organizací),
- shromažďovat finanční prostředky pro pomoc strádajícím dětem celého světa, a? už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, pravidelného či jednorázového finančního příspěvku, prodejem pohlednic a jiného zboží UNICEF apod.,
- podporovat naplňování dětských práv.

· Adresa firmy :
Český výbor pro UNICEF, Elišky Peškové 17/741, 150 21 Praha 5

· Pobočky :

· Detaily :
IČ: 15888177
DIČ: CZ15888177
BANKOVNÍ ÚČET:

· Kontakty :
Oprávněná osoba:
Telefon  1: 257 321 817 - KOMUNIKACE, KONTAKT PRO MÉDIA
Telefon  2:
Facebook:
Fax: 257 320 244
Email:

· Další informace :

Úkoly Českého výboru pro UNICEF v oblasti podpory naplňování dětských práv jsou zejména:

- informovat širokou veřejnost o Úmluvě o právech dítěte a seznamovat ji se situací dětí ve světě i v ČR,

- sledovat stav dětí v ČR (za pomoci dobrovolných spolupracovníků a výsledků sledování spolupracujících organizací),

- upozorňovat kompetentní orgány na negativní jevy, které jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a ohrožují zdravý vývoj dětí,

- vlastní programová činnost na pomoc dětem v ČR (zejména formou osvětových a vzdělávacích aktivit).


Nejdůležitější oblasti sledování naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR:

► prosazování, podpora a ochrana přirozené výživy dětí – kojení
► eliminace jodové nedostatečnosti
► prevence úrazů dětí
► problematika týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání dětí, dětské prostituce, atd.
► zdravý životní styl, včetně prevence užívání drog dětmi a kriminality dětí a mládeže
► prevence HIV/AIDS
► negativní vliv životního prostředí na zdraví dětí
► sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
► problematika národnostních menšin, zejména romské
► výchova a vzdělávání dětí, vzdělávání k rozvoji osobnosti, rodičovství, snášenlivosti, lidským právům a míru, k humanitě
► jiné problémy, které negativně ovlivňují vývoj dětí


·   Firemní logo   ·

Firemní logo

·   Adresa firmy na mapě   ·

Umístění mapa


·   Kontaktujte tuto firmu emailem   ·

Email :
Předmět :
Zpráva :
Ochranný kód : Kolik je 6 + 1?
Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2.

Antispam ochrana - Braňte se proti Spammerům
·   Zasílejte SMS na www.tip3000.cz   ·


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2018, Tip3000.cz