Portál pro volný čas - Profil firmy horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

www.tip3000.cz
·   PROFIL FIRMY   ·
· Název firmy :
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

· Činnost :
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 2/2009 opatření č. 2/2009 (dokument Adobe PDF)3.0 MB).

· Adresa firmy :
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4

· Pobočky :
poštovní adresa: Nuselská 34, 140 00 Praha 4

· Detaily :
IČ: 62933591
DIČ:
BANKOVNÍ ÚČET:

· Kontakty :
Oprávněná osoba:
Telefon  1: 241 082 219 - sekretariát ředitele
Telefon  2:
Facebook:
Fax: 241 082 999
Email:

· Další informace :

Předmětem činnosti AOPK ČR je:

 • sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny,
 • vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny a správního archivu,
 • vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody (Portál ochrany přírody a Mapový server),
 • odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, a to zejména prostřednictvím regionálních pracovišť, 12 krajských středisek,
 • výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to zejména prostřednictvím regionálních pracovišť, 23 správ CHKO a jedno od 1. ledna 2010 sloučené pracoviště, tj. Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
 • realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a maloplošných zvláště chráněných území, tj. národních přírodních rezervací a památek na území celé ČR, včetně vymezování bezzásahových lokalit (budoucích pralesů),
 • administrace celostátních dotačních programů (zejména krajinotvorných programů) i vybraných fondů Evropských společenství zaměřených na ochranu přírody a krajiny,
 • vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících,
 • správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR,
 • osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání (EVVO),
 • mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny. AOPK ČR je mj. členem konsorcia Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti a vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR,
 • zajištění dále například strážní činnosti v chráněných územích.

·   Firemní logo   ·

Firemní logo

·   Adresa firmy na mapě   ·

Umístění mapa


·   Kontaktujte tuto firmu emailem   ·

Email :
Předmět :
Zpráva :
Ochranný kód : Kolik je 6 + 5?
Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2.

Antispam ochrana - Braňte se proti Spammerům
·   Zasílejte SMS na www.tip3000.cz   ·


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2022, Tip3000.cz