Portál pro volný čas - Profil firmy horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

www.tip3000.cz
·   PROFIL FIRMY   ·
· Název firmy :
finarbitr.cz
Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.

· Činnost :
Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb (např. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostředky) a uživateli platebních služeb (tj. klienti) při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz

· Adresa firmy :
Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

· Pobočky :
Navštivte nás v době :
pondělí - čtvrtek 8,30 - 15,30 hod. • pátek 8,30 - 14,30 hod.

· Detaily :
IČ:
DIČ:
BANKOVNÍ ÚČET:

· Kontakty :
Oprávněná osoba:
Telefon  1: + 420 221 674 600
Telefon  2:
Facebook:
Fax: + 420 221 674 666
Email:

· Další informace :

  • Institut finančního arbitra byl zřízen k 1.lednu 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Finančního arbitra a zástupce finančního arbitra volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Návrhy na volbu jsou oprávněny podávat instituce, jejich profesní sdružení a profesní sdružení na ochranu spotřebitelů.
  • Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně.
  • Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Vzor podání je zveřejněn na webových stránkách. Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem.  Ve věci rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji finanční arbitr přiměřeně prodloužit. V nálezu, jímž vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 000 Kč.
  • Finanční arbitr je kompetentní řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Typickým sporem je např. neoprávněné použití platební karty při platbě u obchodníka nebo v bankomatu, neoprávněný převod v rámci internetového bankovnictví, neoprávněný převod finančních prostředků z účtu.
  • Do kompetencí finančního arbitra naopak nepatří spory např. z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy, tvořící Evropský hospodářský prostor.
  • Hlavním přínosem pro klienty je rychlost rozhodování, nezpoplatněné řízení, vysoká znalost problematiky.

·   Firemní logo   ·

Firemní logo

·   Adresa firmy na mapě   ·

Umístění mapa


·   Kontaktujte tuto firmu emailem   ·

Email :
Předmět :
Zpráva :
Ochranný kód : Kolik je 8 + 3?
Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2.

Antispam ochrana - Braňte se proti Spammerům
·   Zasílejte SMS na www.tip3000.cz   ·


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2023, Tip3000.cz