Portál pro volný čas - Profil firmy horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

www.tip3000.cz
·   PROFIL FIRMY   ·
· Název firmy :
Národní technické muzeum
Budova Národního technického muzea na Letné je jedním z nejúspěšnějších příkladů moderní muzejní budovy v České republice.

· Činnost :
Rozhodnutí o její výstavbě padlo v roce 1921 a sen se přiblížil ke skutečnosti po necelých třiceti letech. Vznikl zvláštní stavební fond a v únoru 1935 dala ministerská rada souhlas s výstavbou společné budovy Zemědělského a Technického musea. V březnu 1935 byla vypsána veřejná architektonická soutěž na ideové náčrtky společné budovy obou muzeí a v červnu téhož roku byla vypsána užší soutěž pro autory pěti oceněných návrhů – F. Fencla, M. Babušku, F. Šrámka, R. Vichru a F. Tesaře. Vítězem této užší soutěže se stal prof. dr. arch. Milan Babuška.

· Adresa firmy :
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

· Pobočky :

· Detaily :
IČ:
DIČ:
BANKOVNÍ ÚČET:

· Kontakty :
Oprávněná osoba:
Telefon  1: 220 399 111 - Telefonní spojovatelka
Telefon  2:
Facebook:
Fax: 220 399 200
Email:

· Další informace :

Dějiny muzea

Předchůdce Národního technického muzea lze spatřovat ve sběratelských aktivitách stavovské inženýrské školy (založ. 1717), pražské polytechniky (1806) a Českého průmyslového muzea (1873), jejichž některé kolekce jsou dnes v našich sbírkách. Samotné NTM bylo ustaveno r. 1908 pod názvem Technické muzeum Království českého s moderním programem dokumentace hlavních vývojových trendů technického vývoje, hodnocení jejich přínosu společnosti a uchovávání reprezentantů tohoto vývoje budoucím generacím. Tím vším přispívalo NTM již od svého založení k pochopení povahy a smyslu moderní civilizace a činí tak dodnes.

NTM se zrodilo z iniciativy a prostředků české technické inteligence, především profesorského sboru Vysoké školy technické. Bylo vedeno a financováno Spolkem technického muzea, jehož členy byly známé výrobní závody a banky. Spolek vytvářel širokou členskou základnu rozdělenou do odborných skupin, jimž předsedali přední čeští průmyslníci. Spolek již v r. 1910 zpřístupnil první sbírky veřejnosti (ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech). Promyšlenou finanční činností shromáždil do r. 1935 prostředky k výstavbě nové (dnešní) budovy, realizované v letech 1938–1942. Ta však byla zabrána tehdejší okupační správou a muzeum nalezlo útočiště v nevyhovujících prostorách pražské Invalidovny. Po válce nebyla budova navrácena muzeu celá a teprve v posledních letech získává NTM zbývající prostory, které mu náleží.

V r. 1951 bylo muzeum postátněno a ústav získal dnešní název. Spolek byl návazně zrušen, vztahy k průmyslu byly zpřetrhány. NTM se stalo muzejním a vědeckým pracovištěm s celostátní působností. Podpora státu umožnila zvýšit počet zaměstnanců a investovat do nových expozic. V letech před r. 1989 se podařilo zesílit význam ústavu jako badatelského a edičního pracoviště pro dějiny věd a techniky a rovněž prezentovat muzeum zdařilými výstavami v zahraničí. Tím se dostalo do povědomí v mnoha evropských státech.

Dnes má NTM statut ústředního muzea České republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, prezentační, metodickou a informační. Základem jeho činnosti jsou sbírky, které vytváří jako paměť společnosti.

 Zřizovací listina Národního technického muzea 


·   Firemní logo   ·

Firemní logo

·   Adresa firmy na mapě   ·

Umístění mapa


·   Kontaktujte tuto firmu emailem   ·

Email :
Předmět :
Zpráva :
Ochranný kód : Kolik je 6 + 1?
Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2.

Antispam ochrana - Braňte se proti Spammerům
·   Zasílejte SMS na www.tip3000.cz   ·


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2022, Tip3000.cz