Portál pro volný čas - Home horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

  Česká republika      Zvolte  region  
  Jihočeský     Jihomoravský     Karlovarský     Královéhradecký     Liberecký     Moravskoslezský     Olomoucký  
  Pardubický     Plzeňský     PRAHA     Středočeský     Ústecký     Vysočina     Zlínský  

Katalog ›› Kultura a společnost ›› Muzea

Muzea


Region:  Zlínský kraj  
TOP FIRMY

obr
•  Jihomoravské muzeum ve Znojmě   » Profil firmy »   •  
Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě.
Od svého vzniku v roce 1878 počalo městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889.
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ příspěvková organizace, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
E-mail:

obr
•  Národní technické muzeum   » Profil firmy »   •  
Budova Národního technického muzea na Letné je jedním z nejúspěšnějších příkladů moderní muzejní budovy v České republice.
Rozhodnutí o její výstavbě padlo v roce 1921 a sen se přiblížil ke skutečnosti po necelých třiceti letech. Vznikl zvláštní stavební fond a v únoru 1935 dala ministerská rada souhlas s výstavbou společné budovy Zemědělského a Technického musea. V březnu 1935 byla vypsána veřejná architektonická soutěž na ideové náčrtky společné budovy obou muzeí a v červnu téhož roku byla vypsána užší soutěž pro autory pěti oceněných návrhů – F. Fencla, M. Babušku, F. Šrámka, R. Vichru a F. Tesaře. Vítězem této užší soutěže se stal prof. dr. arch. Milan Babuška.
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
E-mail:


Region:  Zlínský kraj
SEZNAM FIREM

obr
•  Asociace muzeí a galerií České republiky   » Profil firmy »   •  
Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) je nevládním neziskovým sdružením - dobrovolným profesním svazem muzejních institucí a osob činných v oboru.
AMG má 272 řádných členů (přibližně 55% muzejních institucí v České republice a zároveň 85% těch největších z nich), a 62 členů čestných a individuálních.
Asociace muzeí a galerií České republiky
Jindřišská 901/5, II. schodiště 110 00 Praha 1 - Nové Město
E-mail:

obr
•  Národní muzeum   » Profil firmy »   •  
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou.
Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.
Národní muzeum (hlavní budova), Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
E-mail:
Web: www.nm.cz

obr
•  Židovské muzeum   » Profil firmy »   •  
Židovské muzeum dokumentuje život Židů v poválečném Československu
Židovské muzeum v Praze se obrací s prosbou na všechny, kteří vlastní jakékoliv dokumenty dokreslující židovský život v poválečném Československu, ať již jednotlivých židovských obcí nebo osobní. Může se jednat o osobní vzpomínky, dopisy, pozvánky na akce či jiné tiskoviny (včetně materiálů izraelského diplomatického zastoupení v Praze), fotografie z oslav židovských svátků a shromáždění stejně jako snímky či filmy z rodinných archivů.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1
E-mail:

Stránka:1

 • • •  REKLAMA  • • • 

EXCHANGE s.r.o.

Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2023, Tip3000.cz